Presenterar gemensam plan för transportinfrastrukturen

Ska skapa långsiktiga förutsättningar för Gotlands transporter. Arkivbild

Pendlarna, klimatet och godstransporterna är i fokus när sju län presenterar en gemensam plan för transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen. Bakom planen  står länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits.

– För vår ö-region är kommunikationerna a och o. Gotland är beroende av en hög tillgänglighet till Stockholm-Mälarregionen med färja och flyg. Systemanalys 2020 sätter in transporterna i ett större sammanhang, både nationellt och internationellt. Det är en styrka när våra sju län talar med en gemensam röst om värdet av stabila och långsiktiga förutsättningar för Gotlands transporter, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande Region Gotland och Region Gotlands representant i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete.

I Stockholm-Mälarregionen bor över fyra miljoner människor som tillsammans skapar 49 procent av Sveriges BNP. Varje dag reser 750 000 pendlare över kommungränserna för att komma till jobbet. 150 miljoner ton gods passerar till, från och genom länen i Stockholm-Mälarregionen. Åtta av tio tågresor i Sverige startar eller slutar i Stockholm. Om inte infrastrukturen fungerar i den här regionen drabbas trafiken i hela landet.

Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete är det politiskt styrda transportpolitiska samarbetet mellan de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om gemensamma mål om en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag, en utvecklad handel samt godstransporter i regionen. Syftet med Systemanalys 2020 är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till, från och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen.