Besked om skatteundantag för biodrivmedel

Fortsatt skattebefrielse för rena biodrivmedel. Foto: 2030-sekretariatet

Nu har beskedet kommit, att EU kommissionen beviljar Sverige ytterligare ett års skatteundantag för koncentrerade biodrivmedel som HVO 100, RME 100, ED 95 och E85. Det gör att en hotande prisökning vid årsskiftet undanröjs, och säkrar en fortsatt miljöutveckling i Sverige. 

– Beskedet kom sent, och var efterlängtat, 2,5 månader innan vi kunder skulle sett prishöjningar på upp till sex kronor litern för på koncentrerade biodrivmedel, beslöt EU-kommissionen att bevilja den svenska ansökan om fortsatt skattefrihet, kommenterar Jakob Lagercrantz, vd på 2030-sekretariatet.

EU kommissionens beslut gäller under 2021, sedan måste svenska regeringen antingen söka förlängning igen, eller finna en annan lösning. Biogasen har i år fått ett tioårigt undantag från skatt och skipper årliga dispensansökningar.

Koncentrerade biodrivmedel, till skillnad från de som blandas in i bensin och diesel, är skattebefriade sedan flera år. Eftersom en sådan skattebefrielse bryter mot vissa av EUs regler måste svenska regeringen notifiera om att man vill göra ett undantag från reglerna. Det är en sådan notifiering som EU nu godkänt.

– EU har valt att försämra villkoren för biodrivmedel som kommer från grödor eller oljeväxter, kommenterar Jakob Lagercrantz. De bortser från den stora klimatvinsten med dessa biodrivmedel. Den svenska etanolen reducerar exempelvis klimatpåverkan med mer än 90 procent, men EU ser inte klimatnyttan.

Sverige använder mest biodrivmedel i Europa i förhållande till befolkningen.