Widriksson Logistik storsatsar på el och biogas

Stockholms klimat- och miljöborgarråd Katarina Luhr, Widriksson Logistiks VD Johan Nyblom och ordförande i riksdagens trafikutskott Jens Holm. Foto: Widriksson

Widriksson har investerat i 30 nya fordon som drivs av el, biogas och HVO. De nya lastbilarna kommer att bidra till lägre klimatutsläpp i Stockholm och är ett led för att skapa en klimatpositiv verksamhet. Igår visades de nya fordonen upp för medarbetare och ledande politiker inom miljö och trafik.

De 30 nya fordonen är tio elfordon från den kinesiska tillverkaren Maxus, åtta gasfordon från Iveco och tolv fordon från Mercedes Bentz. Vid visningen rullade de nya fordonen ned för backen i en lång procession. En överraskande tyst sådan då elfordonen inte gav något ljud ifrån sig.

Katarina Luhr, klimat- och miljöborgarråd i Stockholms Stad, kommenterade satsningen och konstaterade att Widriksson ligger i framkant:

– I Stockholm har vi satt ett mål att den kommunala organisationen ska vara fossilfri 2030 och det kommer ställa krav på alla de bilar och transporter som vi upphandlar. Här kan vi se att Widriksson har gått mycket längre och mycket snabbare.

Jens Holm, ordföranden i riksdagens trafikutskott, kommenterade:

– Jag hoppas verkligen att ni på Widriksson sänder en tydlig signal ut till hela branschen att det går att köra fordon utan utsläpp.

Lastbilar som drivs på el är fortfarande ett ganska ovanligt inslag i Stockholmstrafiken. Men elfordon kommer att vara en viktig del av framtidens transporter. I förra veckan inrättade regeringen därför en Elektrifieringskommission för att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet.