Behovet av kvalificerade hälsotransporter ökar

Vid transport inorn healthcare behöverfordonen kunna tillgodose ett temperaturkontrollerat utrymme och sökerstölla att godset inte kontamineras. Bild: Darko Stojanovic

Text: Hanna Engström

Efterfrågan på säkra logistiklösningar för healthcare-segmentet ökar. Bakgrunden är en växande befolkning och ökad medellivslängd som bidrar till stigande läkemedelsanvändning samtidigt som utbudet av mediciner och sjukvårdstillbehör ökar.

För att få transportera produkter inom healthcare ställs specifika krav på transportörerna. Fordonen, och även personalen, behöver uppfylla Good Distribution Practice, GDP. En GDP-transport behöver bland annat tillgodose ett temperaturkontrollerat utrymme inom intervallen +5 och +25 C samt säkerställa att godset inte kontamineras under transport.

Spårbarhet och certifiering

Best Transport är ett av logistikföretagen som förser privata och offentliga aktörer inom vården med transporter. GDP-fordonen är utrustade med moderna IT-lösningar för att främja spårbarheten och chaufförerna har genomgått GDP-utbildning. Man har tidigare disponerat 40 fordon för ändamålet men ett ökat behov har resulterat i ytterligare investeringar. Fordonsflottan utökas nu med 75 procent.

Ökande behov av hälsotransporter

Transportföretagets omsättning för hälsotransporter har nästan tredubblats sedan 2016 och det är en trend som verkar hålla i sig. Mellan 2018 och 2019 ökade omsättningen med 46 procent. Två bidragande faktorer är att läkemedelsanvändningen i Sverige har ökat markant samt att nya paketeringstekniker med dosförpackad medicin blir allt vanligare. Parallellt har antalet tillgängliga läkemedel och sjukvårdstillbehör blivit allt fler. Detta ställer naturligtvis krav på logistiken.

- Vi märker av den starka efterfrågan på våra tempererade transporter, både från privat och offentlig sektor. Vi expanderar vårt bestånd med 30 nya fordon som uppfyller de kvalitetskrav som GDP-transporter kräver. De körs av våra 500 specialutbildade chaufförer, berättar Jonas Wahlström, Affärsområdeschef Hälsa på Best Transport.

En leveranskedja i förvandling

Förutom en ökande efterfrågan ställs allt högre krav på effektivitet i leveranskedjan. Inom branschen finns flera aktörer som arbetar för att möta dessa behov. DHL bland andra fokuserar på intelligenta uppkopplade lösningar för att säkerställa optimerade logistik- och leveranskedjor inom healthcare. UPS i sin tur har ett omfattande lager- och distributionsnätverk runt healthcare-företagens behov. Ytterligare en leverantör av transporttjänster inom segmentet är Freja Transport som anpassar sina lagringsfaciliteter för pharmalogistik och vänder sig till grossister, sjukhus, apotek samt patienter.

Vid transport inom healthcare behöver fordonen kunna tillgodose ett temperaturkontrollerat utrymme och säkerställa att godset inte kontamineras. Bild: Darko Stojanovic

Best Transport förser privata och offentliga aktörer inom vården med GDP-certifierade transporter.