Zoégas tillämpar miljötänk genom hela värdekedjan

Zoéga satsar på utsläppsfria transporter. Foto: Zoéga

Nu intensifierar Zoégas sitt arbete med hållbara transporter och introducerar sin första lastbil helt driven av el. Från och med oktober i år kommer alla transporter från fabriken till distributionslagret ske via eldrift. Under våren 2021 väntas Zoégas samtliga transporter vara helt koldioxidneutrala.

– Vår förhoppning är att denna satsning ska leda till mer hållbara och effektiva transporter, på sikt vill vi att alla våra fordon ska vara helt utsläppsfria och det här är ett bra steg på vägen, säger Louise Juul Østergaard, fabrikschef på Zoégas.

Satsningen på utsläppsfria transporter är ytterligare ett steg i Zoégas arbete mot noll miljöpåverkan i verksamheten och en viktig del av Nestlés globala mål – att reducera utsläppen till noll senast år 2050. Zoégas kafferosteri i Helsingborg drivs sedan 2017 av certifierad biogas och el från vindkraft; fabriken har noll koldioxidutsläpp från produktionen och inget avfall går till deponi.

– En hållbar kaffeproduktion kräver att vi tänker hållbarhet genom hela värdekedjan, från kaffeodlingarna till fabriken. Nu kan konsumenterna njuta av Zoégas kaffe som både är hållbart odlat och transporterat, säger Louise Juul Østergaard.

Satsningen genomförs i samarbete med PostNord TPL, som är logistikpartner åt Nestlé-koncernen och Zoégas i Helsingborg.