Örebro nav för tågtrafik mellan Oslo och Stockholm

Örebro Centralstation, Foto: Fredrik Tersmeden

Under år 2022 ska regeringen fatta beslut om en ny nationell transportplan. I arbetet med planen spelar landets regioner en viktig roll, och i dag fattade regionstyrelsen beslut om vilka åtgärder Region Örebro län anser att staten bör prioritera i framtiden. Fortsatt utveckling av Örebro som nav för godstrafik, snabb tågtrafik mellan Oslo och Stockholm, dubbla tågspår mellan Örebro och Västerås samt en utbyggnad av Örebro C. Det är några av de prioriteringar som Region Örebro län önskar se att staten gör i sin framtida transportplanering.

– Örebro län är en mycket bra plats ur många olika aspekter, och när det gäller transport och logistik skulle jag säga att vi är i absolut toppklass. Det beror till viss del på vårt geografiska läge men också på att vi arbetat hårt för att kunna erbjuda bästa möjliga förutsättningar för de människor och företag som är verksamma inom sektorn, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Det hårda arbete han nämner fortsätter nu med oförminskad styrka, och när staten efterlyser projekt att hugga tag i håller sig Region Örebro län framme.

– Även om det finns mycket som är bra så måste vi ta vara på varje möjlighet att marknadsföra oss som ett av Sveriges främsta gods- och logistiknav, vilket vi ju faktiskt är. Vi ser att det finns saker att förbättra, till exempel vill vi realisera tanken på en resa med tåg mellan Oslo och Stockholm på mindre än tre timmar, säger Andreas Svahn.

Andra viktiga utvecklingsområden som regionstyrelsen har identifierat är en dubbelspårsutbyggnad av Mälarbanan mellan Örebro och Västerås samt en utbyggnad av tågstationen Örebro C.

– Sen vill vi också fokusera på att skapa förutsättningar för att öka resandet med kollektivtrafiken inom hela Mellansverige, säger Andreas Svahn.

Arbetet med den storregionala systemanalysen, som är det dokument där prioriteringarna lyfts fram, har skett inom ramen för En Bättre Sits. Det är ett samarbete mellan framförallt Region Örebro län, Region Stockholm, Region Uppsala län, Region Västmanland, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland.