Transfesa Logistics utvecklar logistikkedjan med spjutspetsteknik  

Foto: Transfesa Logistics

Transfesa Logistics, den första privata järnvägsoperatören i Spanien, leder sedan en tid tillbaka ett konsortium som driver ett projekt, Sortlot, för att förbättra logistikkedjan med ny teknik. Projektet fokuserar på gemensam tillämpning av tekniker som blockkedjeteknik, DLT (distribuerad loggningsteknologi), IoE (Internet of Everything), distribuerade arkitekturer och internetfysik (Internet Physics).

Målet med projektet är att förbättra transport- och logistikkedjorna för både gods och passagerare.

Blockkedjeteknikens distribuerade register bygger på integration av olika aktörer som delar information och dokumentation på ett tillförlitligt, effektivt, öppet och oföränderligt sätt i gemensamma databaser.

Genom att kombinera framsteg som gjorts inom dessa olika tekniker kan betydande förbättringar uppnås i olika delar av logistikkedjan, framhåller Transfesa Logistics.  Å ena sidan garanterar det säkra utbytet av data, icke-förfalskningsbarheten och den höga servicenivån att förtroendet bland aktörerna i sektorn växer. Dessutom ökar transparensen tack vare att man i realtid och globalt kan se den fysiska platsen för tillgångar och varor på deras respektive rutter, vilket förbättrar spårbarheten i logistikkedjan.

Förenkling en fördel

En annan fördel som uppnås är förenkling, detta genom minskad dokumentationen och färre mellanhänder i värdekedjan. Det blir till exempel färre tvister mellan parter att hantera - eller så kan de undvikas helt. Slutligen kan man genom att förutse efterfrågan och optimera utbudet öka effektiviteten och flexibiliteten i användningen av transportresurser och för utformningen av marknaden i sig.

Sortlot-projektet har fyra huvudsakliga handlingspunkter.  För det första att förse transportkedjan med spårbarhet från dörr till dörr, undersöka den senaste mjukvarutekniken och -språken samt IoE-utveckling inom tillgångsidentifiering, processautomation, integration av olika informationssystem, digitalisering av dokument samt händelseförutsägelser (”event prediction”).

För det andra handlar det om att hitta nya tillämpningar av teknik för artificiell intelligens och maskininlärning för att generera innovation i transportprocesser, med särskilt fokus på forskning och utveckling av tekniska lösningar i molnet. För det tredje kommer alla koncept och tekniker att tillämpas och valideras i verkliga användartillämpningar av olika transportkedjor och med olika aktörer: biltransport på järnväg, pallgodstransporter på väg samt persontransporter.

Slutligen är målet att generera ekonomiskt värde genom att analysera den kommersiella tillämpningen av dessa tekniska piloter på nuvarande mjukvaruprodukter som används eller marknadsförs av medlemmarna i konsortiet, liksom i hanteringen och optimeringen av de transport- och logistiktjänster de utför.

Sortlot-projektet initierades 2019 och kontrakt med konsortiet skrevs i april 2020.