Ny rapport om storregional kollektivtrafik

Varje dag reser 750 000 människor över kommungränserna. Foto: SL

Resandet i Stockholm-Mälarregionen ökar snabbare än tidigare beräknat och det är regionaltrafiken som står för den största resandeökningen i tågsystemet. Nu förbereder regeringen en ny plan för Sveriges infrastruktur. För att förbättra kollektivtrafiken presenterar Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete en ny rapport som sju län står bakom.

– Stockholm-Mälarregionen fortsätter att växa ihop till en stark arbetsmarknad och då måste tågresorna till jobb och studier fungera. Satsningar måste göras där det lever och bor människor. Rapporten visar att det är pendlingsresorna på regiontågen mellan länen som ökar, inte de långväga fjärrtågen. Regiontågen måste prioriteras före fjärrtågen, säger Tommy Levinsson (S), regionråd Region Västmanland och ordförande i Mälardalsrådets arbetsgrupp för Storregional kollektivtrafik.

– Varje dag reser 750 000 människor över kommungräns för att komma till jobbet. Då måste infrastrukturen fungera. När regeringen nu går vidare med en ny plan för Sveriges infrastruktur får inte bristerna och bristhanteringen i nuvarande infrastrukturplan glömmas bort. Det finns en underhållsskuld som måste byggas bort. Smarta lösningar, samarbete och systemperspektiv är vägen framåt, säger Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande Trosa kommun och vice ordförande i Mälardalsrådets arbetsgrupp för Storregional kollektivtrafik.

Rapporten Storregional kollektivtrafik är en del i Mälardalsrådets En Bättre Sits-arbete med uppdateringen av den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem (“Systemanalys 2020”). Arbetet har bedrivits i fyra arbetsgrupper, där Tommy Levinsson (S) och Daniel Portnoff (M) har lett arbetet med framtidens storregionala kollektivtrafik. Underlaget lämnas i den nationella infrastrukturplaneringen som regeringen påbörjade den 25 juni.