Logicenters utvecklar logistikfastighet om 35 000 kvadratmeter i Danmark

Logicenters signerar hyresavtal med PostNord TPL, Foto: Logicenters

Nu utökar Logicenters sin närvaro i Danmark och har signerat ett hyresavtal med
PostNord TPL, Nordens största TPL-operatör. Avtalet innefattar utveckling av en 35
000 kvadratmeter stor logistikfastighet i Køge, strax utanför Köpenhamn, som PostNord TPL
kommer att flytta in i. Fastigheten beräknas stå redo för inflytt hösten 2021.

Logicenters fortsätter att utveckla och stärka sin närvaro på strategiska platser för logistik i
Norden och utökar nu sin närvaro rejält i Køge på Själland i Danmark. Det står nu klart att
logistikfastighetsaktören tecknar ett nytt hyresavtal med PostNord TPL, som även innebär en
utveckling av en ny fastighet om 35 000 kvadratmeter. TPL-fastigheten beräknas stå färdig för
inflytt under hösten 2021. Logicenters kommer att stå som byggherrar för utvecklingsprojektet och kommer den här gången att ta med sig sina svenska förtroendeentreprenörer
över sundet.

– Vi är glada och stolta över att återigen ha fått förtroende hos PostNord och för att vi nu tar
vårt samarbete ännu längre. Det är ett kvitto på att vi erbjuder attraktiva och moderna
logistikfastigheter i toppklass. Avtalet utgör ett spännande uppdrag där Logicenters med sin
samlade kompentens även kommer stå som entreprenör för uppförandet av den nya
fastigheten. Vi är övertygade om att PostNord kommer att stortrivas i sin nya anläggning,
säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.

Logicenters ligger i framkant gällande hållbarhetssatsningar och har ett stort fokus på att
utveckla hållbara byggnader med låga koldioxidutsläpp och låg energiförbrukning. Därför
kommer denna fastighet att ha ett tydligt hållbarhetsfokus och kommer förberedas för
installation av solceller på fastighetens tak. Vidare kommer fastigheten även bli BREEAM-certifierad,
vilket är en miljöcertifiering som ställer hårda krav på fastighetens miljöprestanda.

– Vi har haft en positiv, snabb och affärsmässig dialog med Logicenters under hela
avtalsprocessen och det upplevs inom vår organisation som tryggt att ha med en motpart
med lång och gedigen erfarenhet att bygga effektiva logistikfastigheter”, säger Håkan
Lindberg, CEO på PostNord TPL i Danmark. stor logistikfastighet i Køge, strax utanför Köpenhamn, som PostNord TPL
k