Alfa Lavals CEC-S-lösning kan förbättra motoreffektiviteten för fartyg

Alfa Lavals CEC-S-lösning kan förbättra motoreffektiviteten för fartyg

Alfa Lavals CEC-S-lösning som utvecklats i samarbete med den schweiziska motorutvecklaren WinGD, kan förbättra motoreffektiviteten för fartyg som drivs med gas.

Det nya Alfa Laval CEC-S-systemet (en speciell teknik för rökgaskylning) kommer att integreras i WinGDs gasmotorer där det kommer att användas för kylning och återvinning. Det kommer att bidra till avsevärt reducerade metanutsläpp, samtidigt som det förbättrar

Den schweiziska motorutvecklaren WinGD arbetar enligt en licensmodell som gör det möjligt för motorbyggare att implementera företagets designlösningar, vilket i detta fall inkluderar Alfa Lavals CEC-S-lösning.

Val av bränsletyp är en viktig faktor i strävan att minska de globala utsläppen. Inom den marina sektorn, som traditionellt använder tung eldningsolja (tjockolja), införs allt strängare regler för att begränsa utsläppen. Det finns flera sätt att följa regelverket, ett av dem är att använda naturgas. Gas innehåller bara en bråkdel av de kväveoxider och svaveloxider som finns i traditionella bränslen – och utsläppen av koldioxid är lägre. Alfa Lavals ambition är att stötta den marina sektorn, oavsett vilket bränsle redarna beslutar sig för att använda, samt hjälpa dem att säkerställa en effektiv och tillförlitlig fartygsdrift – som uppfyller gällande regelverk.

Det nya Alfa Laval CEC-S-systemet (en speciell teknik för rökgaskylning) kommer att integreras i WinGDs gasmotorer där det kommer att användas för kylning och återvinning. Det kommer att bidra till avsevärt reducerade metanutsläpp, samtidigt som det förbättrar motoreffektiviteten, vilket minskar fartygets koldioxidutsläpp.

Den schweiziska motorutvecklaren WinGD arbetar enligt en licensmodell som gör det möjligt för motorbyggare att implementera företagets designlösningar, vilket i detta fall inkluderar Alfa Lavals CEC-S-lösning.