Största upphandlingsperioderna för svensk busstrafik på 10 år

Busskontrakt för över 100 miljarder ska upphandlas. Foto: Sveriges Bussföretag

Nu publicerar Sveriges Bussföretag rapporten ” 2019 startår för upphandlingspuckel i kollektivtrafiken – busskontrakt för över 100 miljarder ska upphandlas” som visar hur de regionala upphandlingarna av busstrafiken såg ut 2019. Rapporten är en del av den kontinuerliga uppföljning av läget i den upphandlade busstrafiken som Sveriges Bussföretag gör. Den systematiska uppföljningen gör det möjligt att följa utvecklingen för den upphandlade busstrafiken i ett längre perspektiv.

Årets rapport visar att exempelvis index, som är en av de branschgemensamma rekommendationerna, år 2019 följdes knappt 90 procent i de upphandlingar som avgjordes under året. En hög siffra som visar på de branschgemensamma rekommendationernas betydelse och legitimitet.

– Samtidigt har vi bakom oss en vår som varit en av de tuffaste för hela samhället och den svenska bussbranschen. Vårens reserestriktioner har inneburit dramatiskt minskade intäkter för hela kollektivtrafiken, både den offentligt upphandlade busstrafiken och den kommersiella linje- och turistbusstrafiken, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag. Hon fortsätter:

– Vi är också mitt i en av de största upphandlingsperioderna för svensk busstrafik på 10 år. Den här rapporten skildrar inte vårens utveckling, men vi publicerar regelbundet andra beskrivningar av verkligheten här och nu. I det sammanhanget vill jag också särskilt peka på den konstruktiva position som Region Stockholm och dess Trafikförvaltning tagit under våren, där man beslutat sig för att upprätthålla en närapå ordinarie kollektivtrafik och ersatt sina trafikföretag för tappade intäkter på grund av minskat resande i linje med ett normalår.