Fartkameror i Dalarna ska rädda liv

Nu finns det 126 kameror i drift i Dalarnas län. Foto: Trafikverket

Nu sätter Trafikverket upp två nya trafiksäkerhetskameror längs E16 mellan Dala Floda och Mockfjärd. Trafiksäkerhetskamerorna bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Lägre hastighet innebär dessutom mindre utsläpp av koldioxid.

– Trafiksäkerhetskamerorna i landet räddar cirka 20 liv per år och fler än 70 personer per år från att bli allvarligt skadade i trafiken.Vi vill inte att någon ska behöva åka fast för fortkörning, men vi gör allt vi kan för att människor inte ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, säger Gabriella Gulliksson på Trafikverket.

På följande platser sätts kamerorna upp under de kommande två veckorna: E16 Dala Floda – Mockfjärd. När kamerorna är på plats finns det 126 kameror i drift i Dalarnas län.

Kamerorna placeras på vägar med mycket trafik, höga hastigheter och hög olycksrisk. Alla kameror placeras synligt. I varje kamera finns ett system som mäter fordonets hastighet med hjälp av radar. Endast de som kör för fort fotograferas och registreras.