Transportföretagen får 4,8 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden

Transportföretagen ska kompetensutveckla sin personal. Arkivbild

Transportföretagen tilldelas 4,8 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden, ESF för att företag som drabbats av coronakrisen ska kunna möta den ekonomiska situationen genom att kompetensutveckla sin personal. Medlen kommer att användas till ett digitalt språkprojekt där utlandsfödda ska lära sig yrkessvenska.

Coronapandemin innebär att en stor grupp personer riskerar att hamna utanför på arbetsmarknaden under en längre period. Därför är det ekonomiska stödet från ESF mycket välkommet, det kommer ge Transportföretagens medlemsföretag möjlighet att erbjuda anställda med språkutmaningar att lära sig yrkessvenska för att stärka sin ställning inom företaget men även på arbetsmarknaden.

– Vi är mycket glada över att ha erhållit 4,8 miljoner från ESF till vårt utbildningsprojekt som syftar till att stärka utlandsföddas ställning på arbetsmarknaden. Transportsektorn har ett långsiktigt rekryteringsbehov och kompetens och kompetensutveckling är nyckelfaktorer för företagens konkurrenskraft. Just nu har många av våra medlemsföretag det extremt tufft till följd av coronakrisen. Vi tror att riktade fortbildningsinsatser inom språkområdet kan bidra till den enskildes anställningsbarhet och samtidigt höja företagens produktivitet, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen.

Språket är ett av de största hindren att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Språket är även en förutsättning för att effektivt kunna ta del av kompetensutveckling, för att utvecklas i sin tjänst och för att kunna ta nästa steg i karriären. De stärkta språkkunskaperna förväntas leda till förbättrad kommunikation på arbetsplatsen och samtidigt kommer möjligheten att läsa sig till andra relevanta och nödvändiga kunskaper öka. Transportföretagen kommer nu erbjuda medlemsföretagen ett stort antal digitala utbildningsplatser under det tvååriga projektet.