Skåne satsar på fossilfritt bränsle

18 skånska kommuner mot fossilbränslefrihet. Karta: Länsstyrelsen Skåne

18 skånska kommuner samlas just nu kring ett gemensamt mål – att bli fossilbränslefria. I rapporten Tillsammans agerar vi redovisar kommunerna hur det har gått hittills. Flera kommuner har sparat pengar genom sina satsningar på fordonsflotta och resande, andra ligger i planeringsstadiet.

Skånska kommuner är föregångare i Sverige i att ställa om till fossilbränslefritt. Redan år 2009 skapades uppropet 100 procent Fossilbränslefritt Skåne 2020 vilket bidragit till att Skåne ligger i framkant. Mångfalden av kommuner som arbetar med att bli fossilbränslefria – från landsbygdskommuner till storstadskommuner – är en styrka och visar att alla kan.

– Det är glädjande att se så många skånska kommuner som bestämt sig för att bli fossilbränslefria och vill vara föregångare. Vi vill visa att det går och när vi gör det tillsammans blir vi starkare, säger projektledare Eric Eliasson.

Det är fordonsflottan som har stått i fokus under 2019. Flertalet kommuner arbetar för en elektrifierad fordonspark och med att få upp laddstolpar. Många kommuner byter från diesel till det biobaserade dieseldrivmedlet HVO100. Många kommuner har genomfört resevaneundersökningar som lett till förbättrad överblick över kommunens resor. Ett annat återkommande tema under 2019 är klimatsmartare kortare resor

Coronautbrottet har ökat medvetenheten kring samhällets sårbarhet och ökat intresset för självförsörjning. Våra transporter är väldigt beroende av importerad olja och kan kommunerna ställa om sina transporter till fossilfritt bidrar det både till att minska klimatutsläppen och sårbarheten. Rådande världssituation har också ändrat sättet vi reser på och ökat användningen av digitala möten.

– Kan en del av våra tjänsteresor, även efter pandemin, fortsätta i digital form, finns stora fördelar, till exempel minskade klimatutsläpp och restid som istället kan användas till annat, säger Eric Eliasson.