Kilenkrysset utvecklar 650 000 kvadratmeter i Strängnäs Kommun

Kilenkrysset utvecklar logistiknäringen i Strängnäs kommun. Karta: Kilenkrysset

Kilenkrysset har den 30 April tecknat avtal gällande markförvärv av 650 000 kvadratmeter råmark. Markområdet är beläget i direkt anslutning till E20 och några av bolagets redan befintliga markområden i Strängnäs kommun. Marken förvärvades från Bröderna Jonas och Ola Åkerman genom avtal om fastighetsreglering. Markaffären ger Kilenkrysset möjlighet att fortsätta utveckla den expansiva logistiknäringen och skapa nya jobb i Strängnäs kommun.

Tillträde till marken skedde vid samma tidpunkt som avtalet signerades. Stora delar av markområdet är utpekat som planerat verksamhetsområde i kommunens fördjupade översiktsplan vilket även är syftet med Kilenkryssets förvärv.

– Vi ser med positiv inställning fram emot att få vara en del utav den kommande företagsutvecklingen inom Strängnäs kommun. Vi är ett bolag med stark drivkraft som värnar extra mycket om vår hemkommun, framför allt i den situation samhället befinner sig i just nu” säger Jan Persson, vd, ägare och styrelseordförande Kilenkrysset.