Konvojkörning reducerar luftmotstånd och minskar energiuttag

Sweden4Platooning har utvecklat lösning för lastfordon. Foto: Trafikverket

Platooning kallas det när fordon kör mycket nära varandra med hjälp av digitala styrsystem. Det reducerar luftmotståndet och minskar energiuttaget. Syftet är att minska koldioxidutsläppen och öka transporteffektiviteten. Tekniken gör det möjligt för fordonen att kommunicera med varandra och att till exempel, accelerera eller bromsa samtidigt. Även fler funktioner kan delas och lastfordonen kan styras både i längdriktning och i sidled. Projektet Sweden4Platooning har utvecklat och testat lösningen på lastfordon.

– Konvojkörning eller Platooning har potential att bidra till den pågående omvandlingen av transportsektorn genom att minska miljöpåverkan, spara bränsle samt att i viss mån förbättra trafikflödet, öka säkerheten och på sikt minska förartimmarna, berättar Hamid Zarghampour, chefsstrateg för uppkopplade och automatiserade transporter i Trafikverket.

Den fulla potentialen med konvojkörning uppnås när lastbilar från olika tillverkare kan kopplas upp mot varandra. Därför har projektet Sweden4Platooning använt lastbilar från både Volvo och Scania för att utveckla och analysera kommunikationen mellan fordonen i verkliga trafiksituationer i realtid.

Fordonen i konvojen kopplas samman med trådlös kommunikation, Vehicle2Vehicle-kommunikation. En säker kommunikationslänk upprättas och data kan delas mellan fordonen såsom hastighet, acceleration, bromsning, vikt och längd på fordonen. Tillsammans med signalerna från ombordsensorer kan fordonens hastighet och kurs styras.

Rapporten Sweden4Platooning – Public version presenterar arbetet och uppnådda lärdomar och resultat. Projektarbetet har utförts av partnerna Scania CV AB, Volvo Technology Corporation, VTEC, Kungliga Tekniska Högskolan, RISE, DB Schenker och Trafikverket. Projektet finansieras av partnerna och FFI.