DHL tar nya biogasbilar i drift

Tillvalet Skicka Grönt bidrar till grönare transporter. Foto: DHL

Nu kör två tunga nyinköpta biogasbilar hos DHL. Fordonen drivs med fossilfritt bränsle på sträckan mellan Mälardalen och Skåne. Genom investeringen minskar DHL sina utsläpp av klimatgaser med 180 ton per år. DHL kommer att investera i tunga fordon som drivs på flytande biogas den närmaste treårsperioden. Biogas är ett fossilfritt drivmedel med låg klimatpåverkan och produceras av bland annat matavfall, slaktavfall och avloppsslam.

– Nu har de första två fordonen levererats. Hela investeringen med tunga biogasbilar kommer att generera en minskning på drygt 700 ton fossilt CO2 och är beräknad att vara genomförd senast 2023, säger Robert Zander, verkställande direktör på DHL Freight Sverige.

– DHL:s satsning på biogas bidrar till att nå vårt mål om halverade utsläpp till 2025, säger
Maria Nilsson Öhman, Hållbarhetschef på DHL Freight Sverige.

När kunderna gör ett aktivt val genom tillvalet Skicka Grönt bidrar de till grönare transporter. Avgiften går oavkortat till att finansiera merkostnaderna för omställning till fossilfri teknik och klimatsmarta transporter.