Damsthal utökar kapaciteten i danska Skanderborg

Damstahl utvecklar sin lagerkapacitet. Foto: Damstahl

Genom förvärv av tomtmark och fastigheter i Skanderborg och har Damstahl nu skapat optimala förutsättningar att växa och utveckla sin lagerkapacitet. Som ett led i tillväxtstrategin genomfördes stora investeringar redan 2019. Företaget köpte då 45 procent av aktierna i danska KM Rustfri och satsade på en etablering av digital verksamhet i Ukraina tillsammans med välrenommerade företagsledaren Brian Kobberøe Fink.

Vid centrallagret i danska Skanderborg investerade Damstahl även i en ny lagerbyggnad. Utrymmen på den egna marken var däremot inte tillräckliga för att nå tillväxtmålen. Därför förvärvas nu mark och tillhörande byggnader på granntomten, Danmarksvägen 21 i Skanderborg.

— Beslutet att köpa intilliggande mark och fastigheter här i Skanderborg är nödvändigt för att klara vår tillväxtstrategi, förklarar Claus Bang Christiansen, CFO i Damstahl-gruppen.

Med köpet adderas drygt 11.000 kvadratmeter till de befintliga 40 000 kvadratmeter . Den långsiktiga planen är att bygga ett högautomatiserat centrallager för rördelar. Med nya förvärvet vinner man inte bara mark, utan får också möjlighet att bli ett logistiknav inom segmentet fittings.

—Vi växer stort inom området rör och rördelar. Vårt mål är att leverera i hela Norden inom 24 timmar. För att nå målet krävs optimal logistik och effektiva arbetsflöden, säger Michael Lund, CEO Damstahl Nordic.

Övertaget av egendomen på Danmarksvej 21 sker den 1 maj. Samtidigt sker just nu stora satsningar i Tyskland.

— När vi är klara med vårt projekt i Tyskland, sätter vi tidplanen för nybyggnationen här i Skanderborg, avslutar Claus Bang Christiansen.