Transportföretagen varnar för kris för godstransportsektorn

Sverige har transportföretag som tappat 100 procent av sin omsättning. Foto: Transportföretagen

Transportföretagen har i dag på eftermiddagen skickat in en hemställan till regeringen om hjälppaket till svenska företag. Det finns ingen tid att förlora konkurserna är redan ett faktum och återhämtningen kommer bli lång och tuff.

– Regeringen måste agera nu, konkurserna är redan nu ett faktum. Först slog krisen oerhört hårt mot persontransporterna, nu ser vi hur coronapandemin drabbar hela godstransportsektorn med. Vi för en nära dialog med regeringen om hur transportsektorn ska klara sig igenom både den mest akuta situationen men även om hur den ska kunna återhämta sig. Vi har tre konkreta förslag till ett hjälppaket som vi nu har lämnat över till regeringen i en hemställan, säger Marcus Dahlsten.

Coronavirusets konsekvenser för transportsektorn är extrema. Tre kraftfulla åtgärder kan hjälpa den svenska transportsektorn att hantera krisen men då behövs handlingskraft och agerande från regeringen, se Danmark som exempel.

Därför har Transportföretagen till finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Ibrahim Baylan hemställt att den svenska regeringen beslutar om åtgärder som ger reda pengar in till svenska företag liknande det den danska regeringen tillsammans med övriga partier i Folketinget beslutade den 19 mars:

Den första åtgärden är ett direkt stöd till danska företag som tappat mer än 40 procent av sin omsättning för att täcka fasta kostnader. I Sverige har vi företag som tappat 100 procent av sin omsättning och sina intäkter, här behövs ett liknande kontantstöd som Danmark nu erbjuder. 

Den andra åtgärden är ett direkt stöd till enskilda näringsidkare, ”selvstændige og freelancere," som tappat mer än 30 procent av sin omsättning. Den svenska regeringen har idag inga förslag på hur företagaren skall skyddas, fokus ligger på medarbetarna. Det duger inte, regeringen måste ta fram åtgärder för att skydda entreprenören.

Den tredje åtgärden innebär att extra medel kommer att tillföras den danska resegarantifonden för att kunna betala ut ersättning, i form av lån, till researrangörer som behövt betala ut ersättning till resenärer för inställda resor. Svenska researrangörer behöver samma bistånd för att ha någon möjlighet att ta sig igenom krisen.