Kundnöjdhet ökar i Göteborgs hamn

Roro-terminalen, containerterminalen och bilterminalen får bättre betyg av kunderna jämfört med tidigare undersökning. Bild: Göteborgs Hamn.

Terminalerna i Göteborgs hamn har blivit betydligt snabbare, pålitligare och flexiblare. Det visar de nyligen framtagna resultaten i den kundnöjdhetsundersökning som genomförts i Göteborgs hamn med jämna mellanrum sedan 2003. Bäst utveckling syns hos containerterminaloperatören APM Terminals, vars kunder ger ett nöjd kund-index på 70, jämfört med 37 vid förra mättillfället 2017. Totalt sett ökade index även för hela hamnen, från 49 till 68.

– Det här visar att vi tar steg framåt mot vår vision att bli världens mest konkurrenskraftiga hamn. Vi ser att vi har en bra grund att stå på, samtidigt som undersökningen ger oss värdefull information om vad vi behöver fokusera tydligare på för att motsvara kundernas rättmätigt högt ställda förväntningar, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn.

De flesta av hamnens terminaler får ökat betyg av sina kunder. Bilterminalen, Logent Ports and Terminals, ökar från 51 till 64 medan roro-terminalen, Gothenburg RoRo Terminal, ökar från 51 till 58. Den enda terminalen där trenden inte är odelat positiv är Energihamnen där resultatet minskade marginellt, från 69 till 68. Men den terminal som ökar mest är containerterminalen, som drivs av APM Terminals. Där kundnöjdheten ökat från 37 till 70.

Terminalen har bland annat minskat hanteringstiden för lastbilar, investerat i nya grensletruckar och satsat hårt på att minska terminalens koldioxidutsläpp. Effektivitetsarbetet har gett resultat – trots att hälften av fartygen var försenade under januari, kunde hela 85 procent av fartygen lämna containerhamnen i tid. Rederierna kan alltså i många fall köra in tid genom att anlöpa terminalen. Därmed kan avgående fartyg hålla optimerad hastighet till nästa hamn, vilket innebär lägre bränsleförbrukning och minskade kostnader.

– Vi arbetar systematiskt med vårt effektivitetsarbete och med att utveckla vårt kunderbjudande. Det är roligt att få en bekräftelse på att våra kunder uppskattar det jobb som görs av våra duktiga medarbetare, säger Dennis Lenthe Olesen, vd på APM Terminals Göteborg.