Trådlös elvägsdrift på väg i Sverige

40-tons el-lastbil och trailer laddad med trådlös elvägsteknik. Foto: Smart Road Gotland

ElectReon har framgångsrikt laddat en 40-tons el-lastbil och trailer med trådlös elvägsteknik vid sin testanläggning utanför Stockholm. Nästa steg är att trådlöst ladda lastbilen under färd på en allmän väg på Gotland. När integrationstesterna nu är genomförda är lastbilen redo för världens första trådlösa dynamiska laddning på allmän väg. Lastbilen kommer att köra på den första elvägssträckan som förbereddes i november 2019. Under 2020 kommer sträckan utökas till totalt 1,6 kilometer elväg på en 4 kilometer vägsträcka.

Projektet Smartroad Gotland är världens första trådlösa elväg för lastbilar och bussar på allmän väg. Smartroad Gotland stöds och finansieras av Trafikverket och leds av ElectReon AB, ett svenskt dotterbolag till ElectReon Wireless. Projektets mål är att visa att ElectReons teknik är redo för kommersialisering, samt att ge beslutsfattare den kunskap som krävs för storskalig utbyggnad av trådlösa elvägar.

ElectReons trådlösa laddteknik har tidigare implementerats och testats vid företagets testanläggning i Beit Yanai, Israel. Företaget har nu byggt en testanläggning vid NCCs anläggning i Rikssten nära Stockholm. NCC är en av ElectReons partners i projekt Smartroad Gotland. 

Syftet med den nya testanläggningen var att integrera och testa hela ElectReon-systemet med styrenhet, laddspolar och mottagare, innan driften startar på allmän väg på Gotland. Fem mottagare installerades på Sveriges första eldrivna 40-ton tunga lastbil med trailer. Testet ägde rum under vinterförhållanden med temperaturer runt noll grader.

Resultaten visade att systemet lyckades ladda el-lastbilen statiskt genom trådlös överföring. Systemet aktiverades och övervakades på distans genom operatörsgränssnittet och relevanta mätparametrar bearbetades. Mottagarna överförde cirka 20 kW vardera med en verkningsgrad på cirka 90 procent.