Mer potential för automatisering

Gebhardt Nordic visade upp intralogistiska lösningar. Foto: Hanna Engström

Det finns en ökande trend att automatisera lagerhållning och produktion. Utvecklingen går framåt och efterfrågan på automatiserade sätt ökar. Gebhardt Nordic, helhetsleverantör av smarta effektiva materialhanteringssystem, var på plats på mässan Logistik & Transport. Sebastian Lundh, Sales Manager Nordics, menade att branschen har kommit långt men det finns fortfarande stor potential.  

  • Samtidigt som vi kan automatisera ännu mer än vad vi gör idag är den mänskliga hjärnan fortsatt viktig. Roboten gör bara det som den är tillsagd att göra, betonade Sebastian Lundh.