Örebro kommun inför spårvagnar på hjul

BRT-bussar minskar restiden med 20-30 procent. Foto: Volvo Bussar

Det ska vara snabbt och smidigt att åka buss även i Örebro kommun. Det menar ledamöterna i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd som i dag fattade beslut om att ta ytterligare ett steg mot en förbättrad kollektivtrafik i Örebro. Enligt prognoser kommer antalet resor i Örebro år 2040 att vara 35 procent fler än vad som är fallet i dag. För att undvika att gatorna, som redan i dag är hårt belastade, stoppas upp till följd av detta måste fler resenärer välja kollektiva färdsätt.

På de mest trafikerade vägarna i Örebro tar det i dag dubbelt så lång tid att åka buss jämfört med bil. Så kan vi inte ha det. Ska vi locka fler att välja bussen måste resorna bli snabbare och enklare, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

För att åstadkomma dessa snabba och enkla bussresor fattade samhällsbyggnadsnämnden i dag beslut om att gå in i ett samarbetsavtal med Örebro kommun avseende etapp 1 av Bus Rapid Transit, BRT. BRT har även kallats superbussar och spårvagn på hjul, och kännetecknas bland annat av hög turtäthet, egna filer och anpassade hållplatser.

– BRT-systemet används redan i flera städer, och vi kommer att ta med oss de goda exempel som vi fått till oss nu när vi tillsammans med Örebro kommun går vidare i detta arbete, säger Magnus Lagergren (KD), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Med BRT beräknas restiden minska med 20-30 procent, vilket ökar så väl bussarnas attraktivitet som deras produktivitet. Det senare beror på att samma buss och samma busschaufför kan köra flera turer under sitt arbetspass, och kan på så sätt förflytta fler personer utan att kostnaderna ökar i någon större omfattning. Filerna som BRT kör i kommer även att kunna trafikeras av de vanliga stads- och länsbussarna samt av utryckningsfordon.