Globla logistikindustrin förväntar nedgång under 2020

E-handeln kommer att ta över allt mer av logistiken. Arkivbild

Kina och Indien ligger högst upp på 2020-rankingen baserat på sin storlek och styrka som internationella och inhemska logistikmarknader, efter mindre konkurrenter i affärsgrunder, en kategori som rankar länder baserade på regleringsmiljö, kredit- och skulddynamik, verkställighet av kontrakt, antikorruption skyddsåtgärder, prisstabilitet och marknadstillträde. Inom området är Kina nummer 8 och Indien nummer 18.

De starkaste klusterna av tillväxtmarknader är i Arabiska viken och Sydostasien tack vare affärsvänliga förhållanden och kärnstyrkor - Golfens energimässa och sydostasiatiska tillverkningskraft - som drar logistikaktivitet. I viken räknas UAE (nr 3), Saudiarabien (6), Qatar (7), Oman (14), Bahrain (15) och Kuwait (19) bland de mest affärsvänliga tillväxtmarknaderna. Bland ASEAN-länderna är Indonesien (4), Malaysia (5), Thailand (9) och Vietnam (11) starka.

Undersökningen ser Indien som den marknad som har störst potential över Kina, deras andra val. I rankningar med bästa affärsvillkor gör flera länder stora drag: Egypten klättrar 10 platser till # 17; Ukraina hoppar 10 platser till # 27; Ghana tappar 13 platser till # 32; och Iran tumlar 12 platser till nr 38.

Fyrtiotvå procent av de tillfrågade säger att en långvarig avvägning av handeln mellan USA och Kina kan gynna de sydostasiatiska länderna, som erbjuder tillverknings- och inköpsalternativ till Kina. Detta är dock mindre än 56 procent som sade förra året att Sydostasien skulle gynnas.

Egypten visar, trots en kort period av social oro 2019 betydande vinster i alla index. På det totala indexet ökade Egypten sex platser till nr 20, medan de hoppade tio platser i affärsgrunderna för diagram (17), sex platser på det inhemska möjlighetsindexet (13) och hoppade fem platser på det internationella möjlighetsindexet (23).

De tre främsta faktorerna som håller småföretag utanför global handel är handelsbyråkrati (17 procent), statlig / gränsinstabilitet (14 procent) och oförmåga att konkurrera med större rivaler (14 procent), säger proffs i leverantörskedjan i undersökningen.

Trots övertygelsen om att en lågkonjunktur är sannolik, växte tillväxtmarknaderna fortfarande uppskattningsvis 7 procent under 2019 och beräknas av IMF växa 4,4 procent år 2020. När det gäller vad som driver tillväxt på tillväxtmarknader, säger 23 procent modernisering av tullsystem och processer, 18 procent citerar ökad internetpenetration, 16 procent säger modernisering av logistikleverantörssystem (WMS, TMS, etc.) och 15 procent nämner ökad antagande och modernisering av online-betalningssystem.

De fem största megamarknaderna för tillväxtmarknader är Shanghai, New Delhi, Sao Paulo, Jakarta och Mexico City. Megacities - stadscentrum med en befolkning på 10 miljoner eller mer - kräver stort logistiskt stöd för att möta inhemska behov och bedriva handel.

E-handelen är det bästa valet bland logistiktjänster som förväntas upprätthålla eller förbättra tillväxten, långt före andra tjänster som inhemsk leverans på sista kilometern och internationell expresspaketleverans.

De länder som har minst potential som logistikmarknader 2020 är Syrien, Iran, Venezuela, Irak och Libyen, enligt undersökningen.

Källa: Agility suvey