Peking bygger flygplats med kapacitet för 72 miljoner passagerare per år

Flygplatsen Peking Daxing International illustrerad ovanifrån, Byggnaden består av en central del med fem armar som är tänkta att efterlikna Fågel Fenix som sträcker ut fem vingar. Foto: Wikipedia, kredit: 王之桐
Flygplatsen Daxings centrala terminal har utformats enligt arkitektbyråerna, ADP Ingeniérie (ADPI) och Zaha Hadid Architects (ZHA), koncept. Illustration: ADP och ZHA)

Den kinesiska huvudstaden håller på att bygga en ny flygplats. Peking Daxing Airport under uppförande i Kina sedan ett antal år. 

Flygplatsen, som ännu inte har något officiellt namn, ligger 46 km söder om centrala Peking på gränsen mellan Daxingdistriktet och Langfang i Hebei. 

Planerat öppningsdatum är 1 oktober 2019. Flygplatsen kommer efter sitt färdigställande att bli en av världens största.

Flygplatsens planerade initiala kapacitet är 72 miljoner passagerare per år och 2 miljoner ton gods, men har möjlighet arr expandera till 100 miljoner passagerare och 4 miljoner ton gods.

Flygplatsen kommer att ha fyra landningsbanor under första fasen och betjäna 620 000 flygplan årligen. 

Den nya flygplatsen kommer uteslutande vara värd för China Southern Airlines och China Eastern Airlines.

Flygplatsen är byggd för att avlasta Pekings internationella flygplats och som kommer ett betjäna Peking och storstadsregionen Xiong'an, är placerad i centrum av den triangel som bildas mellan Peking, Tianjin och Shijiazhuang. 

Flygplatsbygget, som startades i slutet av 2014,kommer att uppta 4 700 hektar land på gränsen mellan Pekings storstadsområde och Hebeiprovinsen. Kostnaden för byggnationen beräknas till 80 miljarder CNY (12.5 miljarder US-dollar, källa: centreforaviation.com). 

Terminalbyggnaden omfattar 313 000 m² vilket ger en terminalyta på 700 000 m², fördelade på två plan med internationella avgångar på det övre och inhemska avgångar på det nedre.

De fem vingarna kommer att utsmyckas med konst från den kinesiska kulturen såsom siden, te, porslin, jordbruksmark och kinesiska trädgårdar. 

Den geometriska utformningen av terminalbyggnaden ska minska gångavståndet maximalt till 600 m för passagerarna räknat från terminalens mitt.  Terminalbyggnaden kommer att ha 78 gates fördelade på en sträcka på 5 kilometer.

Flygplatsen kommer att förbindas med Peking genom bland annat med tåget New Airport Express som är en del i Pekings tunnelbana. Det kommer även att öppnas en snabbtågslinje som ansluts till Peking vid järnvägsstationen Liying och till tunnelbanan, med en transporttid på 11 minuter.

2020 kommer snabbtågslinjen att utvidgas till Xiong'an. Järnvägen med dess transportcenter kommer att byggas under flygplatsen.