SAS börjar flyga till Warszawa från Arlanda

Warszawa har ökat i attraktivitet och ekonomisk betydelse. Foto: City of Warsaw.

SAS fortsätter att utöka sitt linjenät från Arlanda och lanserar en ny direktlinje till den polska huvudstaden Warszawa. Mer än 40 procent av resenärerna till eller från Stockholm Arlanda och till eller från Polen reser i affärssyfte. En stor andel reser också för att besöka familj och vänner eller turista på resmålet. Warszawa och Polen i sin helhet har ökat i attraktivitet och ekonomisk betydelse de senaste åren.

Det är en växande marknad och flera stora svenska företag har verksamhet i Warszawa-regionen, som också är en alltmer populär turistdestination. När det gäller inresande besökare till Stockholmsregionen är Polen också av växande betydelse och visade en fortsatt stadig positiv utveckling under 2019 med en tillväxt på närmare 30 procent räknat i kommersiella övernattningar. I november månad var Polen den trettonde största utrikesmarknaden.

– Vi välkomnar satsningen som SAS gör på Stockholmsregionen genom att öppna ytterligare en utrikeslinje från Arlanda. Den nya linjen ökar tillgängligheten mellan två snabbt växande ekonomiska centrum och är viktig för både affärs- och privatresenärer åt båda håll. Intresset för Polen växer alltmer och Warszawa ökar i attraktivitet. Likaså möter linjen en ökad efterfrågan från polska resenärer som besöker den växande Stockholmsmarknaden i affärer eller som besöksdestination, säger Elizabeth Axtelius, flygmarknadsdirektör på Swedavia.