Tillfälliga flygstoppet till Iran hävt

Flygningar mellan Sverige och Iran återigen möjliga. Foto: Iran Air

Transportstyrelsen har beslutat att upphäva det tillfälliga återkallandet av trafiktillståndet för Iran Air. Det innebär att flygningar mellan Sverige och Iran återigen är möjliga.Transportstyrelsen beslutade att tillfälligt återkalla trafiktillståndet för Iran Air under den pågående konflikten med USA. Nu har myndigheten beslutat att upphäva återkallandet.

– Transportstyrelsen fattade beslutet i ett läge där myndigheten inte kunde se att den civila flygtrafiken kunde bedrivas med en acceptabel säkerhetsnivå. Efter det har händelseförloppet kring flygolyckan klarnat. Transportstyrelsen har i kontakt med den iranska myndigheten fått försäkran om att nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas, säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.