Protester mot Skånetrafikens orimliga prishöjningar

Skånetrafikens resenärer ska få uppdaterad information om trafiken. Foto: MultiQ/Arkivbild

Socialdemokraterna och alliansstyret är i kollektivtrafiknämndens beredningsutskott överens om att komplettera översynen av de nya kollektivtrafiktaxorna med förslag till hur de största prishöjningarna kan minskas. Trafikdirektören ges i uppdrag att ta fram konkreta förslag på åtgärder.

– Det är positivt att vi nu kommit överens med Alliansen att en lösning måste tas fram för de som bor på landsbygden och har fått orimliga prishöjningar, säger Andreas Schönström (S), andre vice ordförande kollektivtrafiknämnden.

Nästa steg blir att ärendet är ett uppdrag till förvaltningen att återkomma med vilka möjligheter som finns att minska de kraftigaste höjningarna på landsbygden.

– Nu förväntar jag mig att de som drabbats av de största prishöjningarna på landsbygden ges bättre priser och bättre förutsättningar för att kunna resa kollektivt, säger Andreas Schönström (S).​