Tallinks Romantika renoveras på Nautavarvet

Läggs upp för schemalagt underhåll och planerade förnyelsearbeten. Foto: Marko Stampehl

Romantika – ett av Tallink Grupps fartyg – kommer nu att avresa till Nautavarvet i Gdynia i Polen för schemalagt underhåll och planerade förnyelsearbeten. Fartyget blir kvar på Nautavarvet i nästan två veckor och kommer tillbaka på rutten Riga–Stockholm lördagen den 25 januari.

Under den planerade dockningen kommer flera viktiga publika utrymmen genomgå en omfattande förnyelse och få en fullständig översyn enligt företagets uppdaterade designkoncept. Förutom detta kommer planenligt tekniskt underhåll att utföras ombord.

Till exempel kommer den populära bufférestaurangen ombord att renoveras enligt Grande Buffet-konceptet. På samma sätt ska fartygets cafeteria att förnyas i enlighet med Coffee & Co-konceptet och fartygets pub kommer att renoveras enligt Seapub-konceptet. Mindre renoveringsarbeten ska göras i restaurang Grill House och den ryska restaurangen Aleksandra. Diskoteket får en uppgradering av interiören – ett nytt golv installeras tillsammans med nya möbler.

Liksom alla fartyg som genomgår schemalagda dockningar år 2020 skafartyget på den tekniska sidan förberedas för användning av landström under hamnuppehåll.För att ytterligare förbättra fartygets energieffektivitet och minska utsläppen kommer tekniska förbättringar att genomföras ombord. Ökad effektivitet och minskade utsläpp är av högsta prioritet för Tallink samt alla dess fartyg.

Kapten Tarvi-Carlos Tuulik, Head of Ship Management på Tallink Grupp kommenterar de arbeten som kommer att utföras ombord på Romantika under dockningen på följande sätt:

– Det är mycket viktigt att vi moderniserar våra fartyg regelbundet för att säkerställa att dessafortsättningsvis tillhandahåller reseupplevelser i toppklass och erbjuder våra kunder förstklassiga resor. Förbättrad kundupplevelse går naturligtvis hand i hand med att se till att våra fartyg håller högsta möjliga standard, vilket gör att fartygen fullt ut uppfyller de senaste kraven på effektivitet och hållbarhet.

Den här gången kommer Romantika att förberedas för användning av landström under hamnuppehåll i Stockholm, vilket minskar utsläppen och bidrar till en renare miljö. Stockholms hamn har varit pionjär i Östersjöområdet inom denna teknik och fyra av Tallinks fartyg använder redan landström där. Under de kommande åren kommer Tallinkatt ha fler fartyg som använder landström i Östersjöområdet eftersom andra hamnar, som till exempel hamnarna i Tallinn och Helsingfors, för närvarande investerar i tekniska system som underlättar för fartyg att elansluta till det landbaserade kraftnätet.