Regularitet och punktlighet på höga nivåer för SAS

SAS säger upp piloter. Foto: SAS

Antalet resenärer som valde SAS under november, var i linje med föregående år, samtidigt som både valutajusterad enhetsintäkt och passageraryield ökade med 1,4 respektive 0,8 procent.

SAS totala trafikkapacitet ökade med 0,4 procent., där reguljärtrafiken minskade samtidigt som chartertrafiken ökade, vilket var en effekt av SAS säsongsanpassning av trafiken. Totala passagerarkilometer ökade med 1,3 procent., vilket ledde till en ökning av kabinfaktorn med 0,6 procent. till 70,5 procent.. Regularitet och punktlighet var på fortsatt höga nivåer och förbättrades med 0,3 respektive 0,1 procentenheter jämfört med föregående år.

– Jag är glad att vårt kunderbjudande fortsatt ger avtryck i en förbättrad passageraryield och enhetsintäkt. Vårt målmedvetna arbete för att minska klimatpåverkan uppmärksammas och det är uppmuntrande att fler av våra kunder exempelvis väljer att lägga till biobränsle i sina bokningar. Under månaden lanserade vi också en ny förpackning till vårt prisbelönta måltidskoncept. Den nya designen minskar mängden plast med över 50 ton per år och är ett av många viktiga steg mot vårt mål att endast använda hållbara material, säger Rickard Gustafson, vd för SAS.