Containerterminalen i Göteborgs hamn fossilfri 2020

Nu lanserar APM Terminals i Göteborg "Green Gothenburg Gateway" - en strategi som ska göra containerterminalen fossilfri redan under nästa år. Bild: Göteborgs Hamn.

100 procent förnyelsebar maskinpark, dubblerad godsmängd på järnväg och effektivare godshantering. Det är några av delarna i den nya klimatstrategi som APM Terminals Gothenburg lanserar idag. Strategin stödjer Göteborgs hamns klimatmål att reducera CO2-utsläpp med 70 procent i hela Göteborgsområdet till 2030.

Göteborgs hamn är känd som en av världens mest utvecklade hamnar på miljö- och klimatområdet där man varit tidigt ute med satsningar sedan många år. Bland annat har elanslutning för fartyg funnits tillgängligt sedan början av 2000-talet, och sedan sex år tillbaka får alla fartyg med god miljöprestanda särskilda rabatter. Göteborgs Hamn har också varit klimatneutralt sedan 2015.

– Transportköparna ställer allt högre krav på ett offensivt, konkret och mätbart miljö- och klimatarbete och där har vi en konkurrensfördel gentemot andra hamnar. Jämte ökad digitalisering och tillväxt ser vi just miljö- och klimatarbete som avgörande faktorer för att vi ska kunna uppnå vår vision att bli världens mest konkurrenskraftiga hamn, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn.

För att ytterligare öka konkurrenskraften antog Göteborgs Hamn nya och rejält tillspetsade miljömål i oktober. Enligt det nya målet ska hamnrelaterade koldioxidutsläpp reduceras med 70 procent till 2030. Och det gäller inte bara i själva hamnen, utan ända från Vinga i väst till och med 031-områdets gräns.

– Detta är unikt. Det finns ingen annan hamn i världen som har ett såhär skarpt miljömål. Samtidigt blir det svårt att klara av det om vi inte har med oss de stora aktörerna i och kring hamnen. Vi är därför väldigt glada över de satsningar som APM Terminals Gothenburg startar igång, säger Elvir Dzanic.