Norwegians enhetsintäkter ökar

Norwegian går från tillväxt till lönsamhet. Foto: Norwegian

Norwegians trafiksiffror för november visar att enhetsintäkterna ökade för åttonde månaden i rad medan kapaciteten minskade, helt enligt bolagets strategi. Enhetsintäkterna ökade med hela 18 procent och kabinfaktorn med 4,2 procentenheter till 83 procent. Totalt flög 2 283 821 passagerare med Norwegian i november. Punktligheten var på 86,2 procent, upp 3,7 procentenheter. Bolaget genomförde 99,8 procent av de planlagda flygningarna.

– Jag är mycket glad över att vi fortsätter att leverera ökade enhetsintäkter, högre kabinfaktor och bättre punktlighet. Den planerade kapacitetsminskningen påverkar siffrorna positivt, helt enligt vår strategi om att gå från tillväxt till lönsamhet. Även den här månaden har vi justerat linjenätet och kapaciteten för den kommande vintersäsongen samt nästa sommar för att säkerställa att vi är väl positionerade för att möta efterfrågan, säger Geir Karlsen, tillförordnad koncernchef och finansdirektör på Norwegian.

Den totala trafiken, RPK, minskade med 23 procent och kapaciteten, ASK, minskade med 27 procent.