”Det är längesen tekniken var ett problem"

Foto: Simon Matthis

På en paneldebatt på Logistik & Transport diskuterades logistikexperter på temat ”Digitaliseringen av logistikkedjan, hur byggs en effektiv, kundfokuserad och hållbar supply chain?”. Deltagarna, Per Olof Arnäs, logistikforskare på Chalmers, Kristina Liljestrand, doktor i logistik på Chalmers, och Håkan Hammar, country manager på Zetes, fick med några ord sammanfatta vilka de viktigaste framgångsfaktorer är för upprättandet av en effektiv logistikkedja.

Högt listades experimentlust, fokus, hållbarhet,ordning och reda, öppenhet – samt inte minst samarbete. Det framhölls att det var länge sedan tekniken utgjorde något problem, något många säkert inte fattat än, och nu handlar det att ändra gamla mindset och samarbeta mera.