Transport & Logistik 2019;

Sebastian Lundh

Det finns en våg av att automatisera lagerhållning och produktion. Utvecklingen går framåt och efterfrågan på automatiserade sätt ökar. Gebhardt Nordic, som är en helhetsleverantör av smarta effektiva materialhanteringssystem, är på plats på mässan Transport & Logistik. De anser att branschen har kommit långt men det finns ytterligare potential.  

- Vi kan automatisera ännu mer än vad vi gör idag men den mänskliga hjärnan är fortsatt viktig. Roboten gör bara det som den är tillsagd att göra, säger Sebastian Lundh, Sales Manager Nordics.