Rädda dina industrifastigheter nu!

Bild: Geobear.

I en värld där vi behöver hushålla med våra resurser vill Geobear ge redan byggda industrifastigheter andra chans. Sprickor och sjunkande golv behöver inte betyda att huset behöver rivas. Rädda din industrifastigheter med Geobear.

 

Ge byggnader och infrastruktur en ny chans med innovativ markförstärkning. Med Geobears moderna geopolymerteknik kan industrigolv lyftas, vägar stabilisera och byggnader markförstärkas. Detta samtidigt som verksamheten kan hållas igång, truckarna kan fortsätta rulla och produktionsflödet kan fortgå som vanligt.

 

Med Geobears metoder tar det dagar istället för veckor eller månader, som med traditionella metoder att markförstärka en industrifastighet. Det sparar företag både pengar och bekymmer. Industrisektorn i Sverige kräver att både nya och äldre lokaler kan hållas i bruk och därför använder vi innovativ teknik för att rädda redan byggda industrifastigheter. Tillsammans kan vi bygga en stabil framtid!

 

Lyft industrigolv utan produktionsstopp

“Verkstadsindustrin svarade 2018 för hälften av tillverkningsindustrins produktion och drygt 45 procent av värdet av Sveriges hela export” så beskriver NE.se verkstadsindustrin i Sverige. Med Geobears innovativ teknik för markförstärkning kan vi tillsammans göra att Sveriges industrier kan fortsätta producera utan onödiga stopp, och säkerställa att viktigt material produceras i tid och enligt plan trots utmanande markförhållanden. Med modern geopolymerinjektering kan industrin hållas igång samtidigt som lagerlokaler stabiliseras, industrigolv lyfts och järnvägen markförstärks för att säkerställa punktligheten i samtliga led.

 

Att samhället kan flyta på som vanligt är en grundläggande del för en fungerande industrisektor. Det som stör i det vardagliga mönstret, så som en byggarbetsplats i produktionslokalerna eller försenade transporter bidrar till ändringar i planeringen och ökade kostnader för samhället.

 

Så för att låta vardagen flyta på som vanligt finns allt material och utrustning som behövs för markförstärkning och lyft i en Geobear-lastbil. Det gör att etablering och avetablering är mycket effektiv. Det är också en avgörande faktor för delar av industrin där produktionsstopp inte är möjligt, eller sker inom mycket begränsade tidsfönster.

 

Injekteringshål med en diameter på endast 15 millimeters innebär att viktiga interiörer och exteriörer kan bevara i stor sett intakta. För industriföretag är den näst intill störningsfria metoden en fördel då verksamheten inte behöver stoppas för omfattande renoveringar.

 

Geobear erbjuder marktekniska lösningar för företag, infrastruktur och villaägare. Du kan läsa mer om metoden på www.geobear.se

 

(link: https://www.geobear.se/foretag/?utm_source=Online%20Advertisment&utm_medium=Online%20Article&utm_campaign=Industrinyheter.se-w42&utm_term=R%C3%A4dda%20dina%20industrifastigheter%20nu!&utm_content=Sweden)