Här är nyckeln för en fossilfri fordonsflotta

 

Sverige har som mål att bli världens första fossilfria land. År 2030 ska koldioxidutsläppen från transportsektorn ha minskat med 70 procent och 2045 ska Sverige vara helt fossilfritt. Kan Sveriges fordonsflotta bli fossilfri?

https://www.neste.se/