Åland går över till förnybar diesel

Foto: Neste

I lokaltrafiken i landskapet Åland går man över till att använda Neste MY Förnybar Diesel som är gjord enbart av avfall och restprodukter. Produkten kommer först att användas i lokal- och beställningstrafiken hos Viking Line Buss och Williams Buss samt Åland Post.

– Vi strävar ständigt efter att minska vår miljöpåverkan och att dra vårt strå till stacken för att bekämpa klimatförändringarna. Därför valde vi ett renare drivmedel och Neste MY Förnybar Diesel. Därmed minskar våra växthusgasutsläpp med upp till 90 procent jämfört med konventionell fossil diesel, berättar Jim Häggblom, verkställande direktör för Viking Line Buss.

Genom användning av Neste MY Förnybar Diesel kan man på Åland minska växthusgasutsläppen från trafiken uppskattningsvis med totalt över 40 kilogram per invånare. Minskningen motsvarar avställning av över 400 personbilar från vägtrafiken i ett år.

– Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar. Målet i vår energi- och klimatstrategi är att minska koldioxidutsläppen med minst 60 procent fram till 2030 jämfört med 2005. Vår vision är att vi i framtiden använder enbart förnybar energi och rena bränslen. Därför är det fint att vi på Åland har sådana pionjärföretag som Viking Line Buss, Williams Buss och Åland Post som tar förnybara energimodeller i bruk i stor skala”, säger Camilla Gunell, vicelantråd i Ålands landskapsregering.

–Vi är väldigt glada över att åländska trafikföretag har övergått till Neste MY Förnybar Diesel. Företagen kan börja använda den utan att göra modifikationer i vagnparken. När vintern kommer är det också viktigt att bränslet har goda vinteregenskaper. Med Neste MY kan man köra utan bekymmer året runt, eftersom köldresistensen hos vinterkvaliteten är -34 °C”, tillägger Sam Holmberg, direktör för Nestes affärsområde Marketing & Services i Finland.