Kvarken blir ett EGTS-område?

Foto: C

Kvarkenrådet har under mer än 40 år verkat för utökat samarbete mellan Västerbotten och Österbotten, banden mellan våra länder är månghundraåriga och våra möjligheter är enorma för utveckling på bägge sidor av Kvarken. Med exempelvis energiklustret i Vasa som expanderar och den högspecialiserade vården som erbjuds på NUS i Umeå så kan vi erbjuda arbetstillfällen, tillväxt och goda livsvillkor för framtiden.

– Tyvärr så lägger det faktum att vi tillhör olika länder ett hinder för utveckling, det blir krångligt att arbeta tillsammans och vi är hela tiden beroende av de beslut som fattas i Helsingfors eller Stockholm. Därför vill vi nu gå vidare och stärka den regionala makten och underlätta samverkan över kvarken genom att bilda ett EGTS-område.

EGTS som är en möjlighet genom EU medlemskapet är en möjlighet för gränsregioner att ta över makt och ansvar från nationalstaterna och istället med gemensam lagstiftning hantera detta lokalt. Alltså att flytta makten från huvudstäderna ut till dem som befinner oss i verkligheten.

– I första läget är vi intresserade av att låta Kvarkenrådet bli ett EGTS-område där man skulle kunna tänka sig att överta ansvaret för Infrastruktur och företagarfrågor, varför skall man alltid behöva stå med mössan i hand gentemot Regeringen när det finns mer klokskap lokalt, menar Joakim Strand, riksdagsledamot, Svenska Folkpartiet