Lastbilars roll för transportsverige

Foto: MRF

Utan bilen stannar Sverige. Den devisen har vi hört och den kan vi skriva under på. Men minst lika viktigt är att utan lastbilen så står Sverige minst lika still.

Förutom att Sverige varit stolta producenter av succéer som Volvo Lastvagnar och Scania, så spelar lastbilar en central roll i att Sverige över huvud taget fungerar. De ger mängder med arbetstillfällen, ger import och export - och därmed välstånd – lastbilen håller allt från sjukvård till sophämtning rullande.

Det kanske inte så många tänker på är att deras betydelse ökar allt mer med den växande e-handeln. När vi sitter i favoritfåtöljen och klickar hem mat, kläder och elektronik på datorn, så är det lastbilarna som ser till att vi får hem prylarna. Du behöver inte ens ha nära till butiken längre, du har samma tillgång till varor som alla andra ändå. Det är en av det moderna samhällets stora fördelar.

Men, lastbilstransporter har sina motståndare. Det finns de som vill hindra frakt via lastbil och överföra godset till fartyg och tåg. Ofta anges miljöskäl. En del går naturligtvis att frakta så, men de flesta varor fraktas via flera olika transportslag – och lastbilen brukar stå för de första och sista 10 milen. Alla sorters fraktmöjlighet behövs, även flyget. Dessutom blir lastbilarna allt renare och tekniken gör stora framsteg även i denna bransch. Renare bränslen och effektivare motorer är på stark frammarsch. Hand i hand med detta ökar också säkerheten.

Det finns problem med att åkeribranschen är drabbad av osund konkurrens från andra länder, främst i Östeuropa där man också oftast har sämre bränsle miljömässigt med sig i tankarna in i Sverige. Det är ett stort bekymmer, men det är inte lastbilens fel, utan snarare ett polisiärt problem. Fler kontroller av ex cabotagetrafik kör och vilotider behövs och svenska åkare behöver få bättre och mer konkurrenskraftiga villkor.

Ett politiskt förslag om att införa en skatt på avstånd, en så kallad kilometerskatt eller lastbilsskatt, förbereds just nu. Detta är en skatt som det är svårt att säga något gott om. För det första så finns det inget incitament att välja miljöbättre bränslen eller bilar, då det ju bara är avstånden som beskattas – inte utsläppen. För det andra så försämrar den åkarnas konkurrenssituation ännu mer, i synnerhet då vårt land är avlångt till sin natur och därmed har långa avstånd. Det blir i praktiken en landsbygdsskatt, också då det blir konsumenterna i slutledet som får betala de högra kostnaderna. Följderna blir att både jobb och företag hotas och de åkare vi idag tycker utgör osunda konkurrenter gynnas. En ytterst dålig idé med andra ord. I synnerhet som den inte kopplas med en skatteväxling, utan bara är en ny skatt ovanpå allt annat.

Sverige är ett land med stora avstånd. Transporter på väg behövs, oavsett om det är resan till jobbet i personbil eller mjölken som körs till affären med lastbil. Utan bilen och lastbilen stannar Sverige!

Tommy Letzén/MRF