Föreslår ringlinje med expressbussar i Stockholmsregionen

Karta: C

Kollektivtrafiken ska vara så överlägsen bilen att det är den människor väljer, oavsett om man ska åka till jobbet, skolan eller fotbollsträningen. Därför vill Centerpartiet att det ska bli lättare att ta sig mellan Stockholmsregionens yttre delar genom att införa en ringlinje med expressbuss som ska ha en snabb och tät trafik i stil med en spårvägs- eller pendeltågslinje.

Expressbusslinjen ska gå mellan regionens centrala kärnor som är: Täby centrum-Arninge, Kista-Sollentuna-Häggvik, Barkarby–Jakobsberg, Kungens kurva–Skärholmen, Flemingsberg och Haninge centrum. Redan i närtid bör en expressbusslinje mellan Täby-Arninge och Sollentuna-Kista startas. Samtidigt behöver arbetet med förbifart Södertörn måste påskyndas för att linjen ska bli möjlig.  

– Vi har en trafikinfarkt i Stockholm idag. Fler måste ställa bilen för att framkomligheten ska öka, säger Gustav Hemming (C) miljö- och regionplanelandstingsråd.

-Det är dags att vi på allvar har en kollektivtrafik för Stockholmsregionens yttre delar. För att minska trängseln i hela vårt län behöver fler kunna åka kollektivt. Vi tror att Expressbusslinjen som ska gå hela sträckan från Täby till Haninge via Sollentuna och Kungens kurva med tät trafik skulle kunna göra att fler ställer bilen och väljer att åka kollektivt. Min ambition är att det ska vara både snabbare och bekvämare att välja expressbussen framför bilen. Dessutom ska bussarna ha wi-fi så att du kan använda restiden till att jobba, fortsätter Gustav Hemming (C).

Pendeltåg och tunnelbana, som är stommen i Stockholms kollektivtrafik går alla in till T-centralen. Men alla människor jobbar inte i city. Centerpartiet vill förstärka sambanden mellan regionens yttre delar genom att bygga en expressbusslinje, enligt Bus Rapid Transport. Det innebär att bussen går i egna bussfiler enligt en fast tidtabell. På- och avstigning sker på stationer där man betalt redan innan man går på, vilket gör att det går snabbare. Bussen går ofta och har prioriterad framkomlighet så att den inte fastnar i annan trafik.