Systemskifte på gång – en ny truckvärld är här

Säkerhet och samtidigt effektivitet. Gods ska hanteras tillförlitligt. Foto: Linde Material Handling
Automationslösningar är en självklar del av framtiden och bidrar till högre produktivitet. Foto: Linde Material Handling
Litiumjonteknologin växer och effektiviserar arbetet tack vare bland annat ökad tillgänglighet. Foto: Linde Material Handling

Truckvärlden som den såg ut för bara fem-tio år sedan finns inte kvar. Lösningarna för effektiv materialhantering har utvecklats enormt. Automation, robottruckar och intelligenta kommunikationssystem spelar huvudrollerna inom det systemskifte, nästan en revolution, som berör hela branschen.

Varför ska det egentligen finnas förardrivna truckar?
För inte så länge sedan hade frågan ansetts som föga övertänkt. Idag är den i högsta grad aktuell. Robottruckar är en självklar del av framtiden och de flesta stora trucktillverkare har ett sortiment med den typen av truckar.

Vi står inför ett paradigmskifte inom materialhantering. Det vill säga en genomgripande förändring där nya tankar och metoder successivt tränger under det som varit förr, det traditionella.

– Vi är på väg in i genombrottet. Det kan fortfarande ta lite tid, men inte länge. En industriell revolution tar inte 10-20 år nuförtiden. Det går mycket fortare eftersom vi har digital teknik, ett snabbare sätt att utbyta tankar och idéer och är öppnare för att genomföra det nya, säger Daniel Rönnbäck, affärsområdeschef för Linde Robotics på Linde Material Handling.

Intralogistics i fokus
Det finns många starka argument för att använda automatiska truckar. Robottekniken bidrar till högre produktivitet och lägre kostnader genom att minska antalet godsskador och ta över många riskfyllda, tunga och obekväma arbetsmoment. Den gör även flödena i materialhanteringen effektivare tack vare perfekt timing mellan transporterna, vilket optimerar hanteringen av pågående arbeten och buffertlager. Robottruckar betyder säkrare och mer effektiv materialhantering. De är i ständig rörelse och kör mjukt med jämn hastighet
 Sammantaget ökar detta konkurrenskraften och sänker drift- och ägandekostnader.
Automation och robottruckar ingår i det som kommer att vara fokus i branschen i framtiden – Intralogistics. Ett koncept som handlar om automation och om att gå från att vara truckleverantör till att vara systemleverantör och sälja en helhetslösning där trucken ingår som en del.
– För att lyckas måste man ha ett brett sortiment som till hög grad kan kundanpassas. Det gör det lättare att sälja helhetslösningar, säger Daniel Rönnbäck.

Från truckorientering till systemorientering
Intelligenta kommunikationssystem är en annan del av framtiden inom materialhantering och logistik. Samarbetet mellan arbetsredskap och människa, hur trucken och användaren kommunicerar, blir allt viktigare. Den digitala kommunikationen kommer att förändra logistiksektorn via intelligenta system och integration. För trucktillverkarna handlar det om att gå från truckorientering till systemorientering.
Grunden är fortfarande den samma. Truckförarna ska jobba säkert. Godset ska hanteras tillförlitligt och effektivt. Men tillvägagångsättet kommer att förändras.
Innovativa IT-lösningar gör att kunderna kan jobba ännu effektivare och säkrare. Stilleståndstiden, tiden då trucken står still och är improduktiv, kommer att minska. Dels tack vare förebyggande underhåll som går lättare att planera, dels tack vare bränsleceller och litiumjonbatterier som förbättrar och effektiviserar energitillförseln till truckarna.
Det är inte bara större företag som kommer att dra nytta av den här utvecklingen. Även mindre och medelstora företag kommer att kunna effektivisera sin verksamhet tack vare digitala kommunikationssystem.
Truckarna kommer alltså att bli smartare. De blir också mer individ- och kundanpassade. Under de senaste tio åren har segmentet kundanpassade lösningar (customized options, CO) visat en imponerande tillväxt.

Vassare organisationer krävs
Framgången för trucktillverkarna bygger inte bara på att marknaden anammar Intralogistics, utan även på att tillverkarna anpassar sig organisatoriskt till det nya sättet att sälja och serva. Det krävs organisationer som kan automation och systemleveranser. Vilket kommer att kräva en ny kategori av systemingenjörer och tekniker som kan arbeta tillsammans med mekanikerna, som även i fortsättningen kommer att ha en viktig roll.
– Komplexiteten i affärerna ökar, och vi måste prestera helhetslösningar åt våra kunder. En gång i tiden sålde vi truckar, punkt slut. Numera är trucken bara en del av en integrerad lösning som innefattar automation, digitala verktyg för kommunikation och uppföljning av truckparken, moderna energilösningar och olika servicetjänster. Vi ska hjälpa våra kunder in i framtidens materialhantering. För att kunna göra det måste vi ha specialkompetens inom andra områden än enbart försäljning, säger Peter Pettersson, kommersiell chef på Linde Material Handling.

Tillförsikt och öppna sinnen
För trucktillverkarna gäller det att ha tillförsikt inför den framtid som väntar med dess genomgripande förändringar. I materialhanteringens nya värld blir det viktigare än någonsin att kunna värdera vad kunden behöver. Rätt lösning kommer att betyda mycket mer än den gjorde förr.
En sak är klar; framtiden blir utmanande, komplex och stimulerande för både trucktillverkare och användare. Säkert omvälvande, som alltid när nya synsätt tränger undan det traditionella och slår rot. Och inte minst; rolig och lönsam, för de som tar sig an det nya med öppna sinnen.

Text: Pelle Svensson