Catena förvärvar logistikfastigheter av Kilenkrysset

Jan Persson styrelseordförande Kilenkrysset Gustaf Hermelin styrelseordförande Catena och Jens Persson VD Kilenkrysset
Logistikfastigheten Källstalöt, Eskilstuna. Bild: Catena 

Catena och Kilenkrysset har nu tecknat avtal om att Catena förvärvar fem fastigheter i Stockholm-Mälardalsregionen till ett underliggande fastighetsvärde om 1 104 Mkr. Fastigheterna förvärvas genom bolagsaffärer och köpeskillingen för aktierna uppgår till preliminärt 608 Mkr, varav 250 Mkr erläggs i form av reverser vilka säljarna enligt avtalet överlämnat som betalning för nyemitterade aktier i Catena.

Fastigheterna är samtliga belägna i Stockholm-Mälardalsregionen med en uthyrningsbar yta om cirka 91,5 tkvm, ett hyresvärde om 57 Mkr och en kvarvarande genomsnittlig hyresavtalstid på 9,6 år.

*Eskilstuna Källstalöt 1:6 och 1:7 är ett logistiklager med en uthyrningsbaryta om 32.200 kvm med Volvo som hyresgäst och ett hyresvärde om 15,1 Mkr.
* Enköping Stenvreten 8:33 är ett fryslager med en uthyrningsbar yta om 10 876 kvm med Coop som hyresgäst och ett hyresvärde om 15,1 Mkr.
* Sigtuna Rosersberg 11:81 är ett distributionslager med en uthyrningsbar yta om 22 605 kvm med Samdistribution som hyresgäst och med ett hyresvärde om 15,2 Mkr.
* Sigtuna Rosersberg 11:116 är ett logistiklager med uthyrningsbar yta om 10 072 kvm med Stena Recycling som hyresgäst och ett om hyresvärde 9,6 Mkr.
* Norrköping Statorn 31 är ett logistiklager med en uthyrningsbar yta om 15 708 kvm, varav 2 281 kvm vakant. Hyresgäster är Ocay och Strukton Rail och fastigheten har ett hyresvärde fullt uthyrd om 6,9 Mkr. På fastigheterna finns ytterligare byggbar mark i storleksordningen om cirka 150 000 kvm.

- Vi ser denna affär dels som en möjlighet att erhålla en långsiktig finansiell placering i ett välskött bolag, och dels som en början på ett strategiskt samarbete mellan Kilenkrysset och Catena. Med Catenas professionella förvaltningsorganisation känner vi oss även trygga med att våra hyresgäster är i goda händer, säger Jan Persson, styrelsens ordförande i Kilenkrysset,

- Förvärvet stärker positionen i Mälardalen med, för Catena, nya hyresgäster och långa hyresavtal som genererar bra kassaflöden. De byggrätter som följer med fastigheterna borgar för goda möjligheter till nyproduktion vilket är i linje med vår strategi om hur vi vill växa. Genom förvärvet får Catena dessutom en ny långsiktigt och stark ägare med stor fastighetskompetens, säger Gustaf Hermelin, styrelsens ordförande i Catena.