Europeiska tillverkare ligger efter i digitaliseringen av försörjningskedjan

Arkivbild

Majoriteten av europeiska tillverkare är endast i startgroparna gällande digitalisering av försörjningskedjan, det visar en ny rapport från JDA Software och Warwick Universitet, WU. Rapporten ”Delivering the Digital Dividend” jämförde den digitala försörjningskedjan hos 179 europeiska tillverkare, och av de tillverkare var det endast 13 procent som har en så kallad preskriptiv försörjningskedja. Rapporten visar dock att tillverkarna är angelägna om att digitalisera sina försörjningsflöden och nästan en tredjedel, 31 procent, förutspår att de år 2023 kommer att ha en preskriptiv försörjningskedja på plats.

Rapporten visar att majoriteten av tillverkarna ännu inte fullt ut utnyttjar den digitala potentialen för att framgångsrikt konkurrera genom större kundintimitet. Trots att tillverkarna i större utsträckning använder mer omfattande segmentering och differentiering av försörjningskedjan, är det primära fokuset på operationalisering, 39 procent, snarare än produktledarskap, 31 procent, och kundintimitet (30 procent). Data kvarstår som huvudingrediens i förverkligandet av både operationell excellens och större kundintimitet, men tillverkare har problem med kombineringen och integreringen och av dem båda. Detta indikerar att tillverkare fortfarande är i startgroparna gällande datainhämtning från nya källor.

Med tanke på de digitala utmaningar som tillverkarna står inför, kommer det inte som en överraskning att de undersöker nya sätt att ta till vara på tillväxten av data. AI-anpassning spås växa tre gånger snabbare än investeringar i sensornätverk, Internet of Things och robotics. Trots det är det fortfarande över 70 procent som ännu inte implementerat någon form av AI i sin verksamhet.