Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 21 2019
Senaste Nytt...

Nya Vasabron i Göteborg öppnas

Nya Vasabron, här sedd från Grönsakstorget mot Vasaplatsen, är lite bredare än den gamla bron var. Spårvagnar och bussar delar körfält i mitten medan det på sidorna har byggts cykelfartsgata och bredare gångbana. Bild: Göteborgs Stad
Nya Vasabron, här sedd från Grönsakstorget mot Vasaplatsen, är lite bredare än den gamla bron var. Spårvagnar och bussar delar körfält i mitten medan det på sidorna har byggts cykelfartsgata och bredare gångbana. Bild: Göteborgs Stad
Publicerad av
Peter Höök - 12 jul 2019

Måndag 15 juli öppnas nygamla Vasabron över Vallgraven in till Grönsakstorget i centrala Göteborg igen. Den öppnas då för alla trafikslag, med undantag av spårvagnarna som kommer att börja rulla över bron igen när Västtrafik byter tidtabell 19 augusti.

Att Sveriges mest bevarade bro i så kallad jugend-stil och en av Göteborgs paradbroar nu finns på plats igen gör det lättare för alla trafikslag att sig till och från Västra Hamngatan, Kungstorget och smågatorna däromkring.

Även bussarna, bland andra på stombusslinje 16, börjar trafikera bron igen på måndag. Däremot kommer spårvagnarna på linjerna 2 och 7 inte att börja köra sin vanliga väg över Vasabron och Västra Hamngatan igen förrän 19 augusti då Västtrafik byter till sin vintertidtabell.

Samtidigt som Vasabron nu öppnas upphör trafikomläggningen via Viktoriabron och Magasinsgatan. Det gör att mängden trafik minskar igenom Grönsakstorgets västra hållplatsläge på Södra Larmgatan.

Den nya Vasabron har fått en nyare och starkare konstruktion för att klara framtidens kollektivtrafik – inte minst de tunga spårvagnarna - och varutransporter till Göteborgs innerstad. Men den nya bron är också lite bredare än den gamla, för att få plats med bredare gångbanor och öka trafiksäkerheten.

Annons

Annons

Annons