Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 21 2019
Senaste Nytt...

Hållbara färjetransporter

ForSea har världens största batterifärjor. Foto: Forsea
ForSea har världens största batterifärjor. Foto: Forsea
Publicerad av
Peter Höök - 11 jul 2019

Övergången till batteridrift minskar ForSeas utsläpp och har fått mycket uppmärksamhet. Samtidigt genomsyrar hållbarhetsarbetet hela företaget och tar sikte på allt från energibesparingar och avfallshantering till certifierade råvaror och socialt ansvarstagande.

Det var i höstas som ForSea invigde världens största batterifärjor. Vid full batteridrift minskas koldioxidutsläppen med ungefär 65 procent eller motsvarande 23 000 ton koldioxid per år. Helsingør-Helsingborg överfarten är regionens flytande bro bestående av de fem färjorna Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV och Mercandia VIII. Färjorna är miljövänliga och utrustade med katalysatorer. I tillägg till detta är Aurora och Tycho Brahe båda konverterade till batteridrift för en total investeringskostnad om cirka 300 miljoner kronor.

– Självklar är vi stolta över batteriprojektet som hjälper oss att nå vårt viktigaste mål om noll utsläpp i färjetrafiken, säger Jan Bagger, Head of Safety & Environment inom ForSea. Jag är också stolt över att vi fått en så fin respons internt i företaget. Många vill vara med och bidra med egna insatser på den hållbarhetsresa vi gör tillsammans.

Även om batterikonverteringen kraftigt minskat utsläppen så har resan mot en hållbarare verksamhet pågått längre än många kanske känner till. Redan 2007 var företaget bland de första i världen med att använda katalysatorrening på samtliga maskiner.

– Och sedan tidigt 1990-tal seglar våra fartyg på ett bränsle med lägre svavelhalt än vad dagens nya regelverk kräver, berättar Anna Prytz, Head of Sustainability inom ForSea. En annan milstolpe var ISO-certifieringen 2016, som hjälpte oss ta ett strategiskt grepp på hållbarhetsområdet.

Annons

Annons

Annons