Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 21 2019
Senaste Nytt...

Sveriges busslinjer blir allt långsammare

Framkomlighetsrapporten för bussar allt sämre. Foto: Nobina
Framkomlighetsrapporten för bussar allt sämre. Foto: Nobina
Publicerad av
Peter Höök - 05 jul 2019

Nu presenteras framkomlighetsrapporten. Nobina har analyserat tidtabellsdata från 6 564 busslinjer och 171 424 avgångar över hela Sverige mellan åren 2013 och 2019. Analysen visar att restiderna ökar i Sverige som helhet och i samtliga tre storstadsregioner. I både Stockholms län och Västra Götaland har restiderna i rusningstid blivit mer än 7 procent längre på bara sex år. Varje år bedöms de förlängda restiderna kosta samhället upp emot en miljard kronor och står för en betydande del av kollektivtrafikens totala kostnadsökning.

Riksdagen antog i juni 2017 skärpta klimatmål. För transportsektorn innebär det att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter (exkl. inrikes flygtransporter) ska minska med minst 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010. Kollektivtrafiken är viktig del av svaret på hur transportsektorn kan klara sina utsläppsmål.

– Vi vet att restiden är helt avgörande för om människor väljer att åka buss eller bil till jobbet. Att restiderna blir längre är alltså oroväckande. Om inte framkomligheten för busstrafiken ökar finns risk att Sverige inte når sina klimatmål. Omvänt finns också stora möjligheter att förbättra både kollektivtrafiken och klimatet om framkomligheten ökar, säger Jonas Kempe, vice vd och marknadschef på Nobina Sverige.

Varje år görs närmare 1,6 miljarder resor med kollektivtrafiken i Sverige. Framkomlighetsrapporten visar att den siffran går att öka genom kortare restider. Om Sveriges busstrafik i genomsnitt skulle bli en kilometer i timmen snabbare skulle en resandeökning om ca 1,3 procent leda till ca 11 miljoner fler resor med busstrafiken.

– Fler och snabbare bussar skulle ge kollektivtrafiken betydligt fler resenärer, men i våra storstadsområden saknas ofta förutsättningar att köra mer och snabbare trafik på grund av bristande framkomlighet. Vi vill med denna rapport lyfta en diskussion om åtgärder som kan förbättra framkomligheten i de delar av Sverige där utmaningarna är som mest påtagliga, avslutar Jonas Kempe.

Annons

Annons

Annons