Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 21 2019
Senaste Nytt...

Nu öppnas ytterligare 3 944 kilometer statlig väg för bärighetsklass 4

Vägnätet för 74 tons lastbilar byggs ut stegvis. Foto: Fredrik Sandberg/TT.
Vägnätet för 74 tons lastbilar byggs ut stegvis. Foto: Fredrik Sandberg/TT.
Publicerad av
Peter Höök - 02 jul 2019

Nu öppnas ytterligare 3 944 kilometer statlig väg i mellersta Sverige för bärighetsklass 4 och därmed för lastbilar på upp till 74 ton. Det innebär färre fordon för att transportera samma mängd gods, vilket är bra för både näringsliv och klimat.

Den nya bärighetsklassen, BK4, tillåter lastbilar på upp till 74 ton, jämfört med dagens 64 ton. Redan 1 juli 2018 öppnades 6 706 kilometer av det statliga vägnätet i Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna och Värmland för 74 ton tunga lastbilar.

Nu, i det andra skedet, kommer ytterligare vägsträckor att öppnas. För mellersta Sverige innebär det att 10 650 kilometer väg, det vill säga drygt 40 procent, av de statliga vägarna i länen är tillåtna för 74 ton tunga fordon. Trafikverket bedömer att dessa vägar har en bärighet som gör att de klarar tyngre fordon.

– Färre fordon på vägarna, men med fortsatt samma mängd gods, effektiviserar industrins godstransporter, bidrar till klimatmålen och stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv. På sikt förbättras även kapaciteten eftersom vägnätet utnyttjas effektivare, säger Catherine Kotake, regional direktör på Trafikverket.

Skogsindustrin och andra näringar som kör tunga transporter ser mycket positivt på utökningen av vägar som tillåter 74 ton tunga fordon.

– För regionens exportintensiva industri, ofta långt från marknaden, är arbetet med att effektivisera transporter av stor betydelse för att stärka konkurrenskraften. Det är ett kontinuerligt arbete där BK4 är en viktig del. Alla transportslag måste optimeras i ett sammanhang och var för sig för att klara miljö-, företagsekonomiska- och trafiksäkerhetsmässiga mål i ett hållbart samhälle, förklarar Anders Eriksson, regionchef för Handelskammaren Mittsverige.

Annons

Annons

Annons