Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 21 2019
Senaste Nytt...

Två sträckor valda för kommande elvägspilot

Planläggningsprocessen för elväg på väg. Foto: Trafikverket
Planläggningsprocessen för elväg på väg. Foto: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 25 jun 2019

I regionerna Örebro och Stockholm är nu potentiella pilotsträckor klara för att gå vidare i planläggningsprocessen för elväg. I december 2018 gick Trafikverket ut med en förfrågan för att få in förslag på lämpliga pilotsträckor. Av fjorton förslag valdes fem ut i första fasen och två av dessa har nu valts ut för att gå vidare i processen. Följande sträckor har valts ut är E20 sträckan Hallsberg – Örebro och väg 73 sträckan Nynäshamn – Västerhaninge.

Prioriteringarna har skett utifrån en rad kriterier såsom vägtyp, trafikvolymer, transportupplägg, omgivningens natur- och kulturmiljö, möjlighet till kraftförsörjning med mera. Redan innan utlysningen i december genomfördes dialog och workshops med en stor bredd av aktörer.

Det är nu dags att ta fram en vägplan som är anpassad för elväg för respektive sträcka. Det kan ta upp till ett år men om problem uppstår (känsliga naturvärden, olämpliga barriärer etc.) kan det ta längre tid. Parallellt med vägplanen genomförs fördjupade studier kring förutsättningar som finansiering, krafttillförsel, teknik etc.

─ Det kommer att ge ett samlat underlag för beslut om vilken av sträckorna som är bäst lämpad för en första elvägspilot, berättar Christer Karlsson, Trafikverket.

Efter godkänd vägplan är det dags för upphandling och därefter projektering och byggnation. Enligt regeringens önskemål är målsättningen att en pilotsträcka bör vara startklar i slutet av 2021.

Frågan om framtida ägande och finansiering har inte varit aktuell vid valet av sträckor. Inte heller vilken teknik som ska nyttjas. Aktörerna vill dock se att utvecklingen går mot mer standardiserade upplägg för att ge förutsättningar för lönsamhet. Nyttjandegraden är också avgörande då det blir stor skillnad för såväl klimat som den ekonomiska bärigheten för framtida finansiärer om bara ett fåtal nyttjar elvägen än om flera hundra gör det.

─ Vi bygger piloten med inriktningen att stegvis koppla ihop den med nya framtida sträckor till ett storskaligt elvägssystem, säger Kenneth Natanaelsson, Trafikverket.

 

Annons

Annons

Annons