Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 21 2019
Senaste Nytt...

EU-domstolen fäller Tyskland för diskriminerande vägtullar

2015 lagstiftade Tyskland om nya vägtullar för personbilar för att bekosta väginfrastruktur. Både tyskregistrerade fordon och bilar från andra länder måste betala. Systemet är konstruerat så att tyskar får tillbaka avgiften via skatteavdrag vilket i praktiken innebär att det bara är utländska fordon som betalar vägtullen. Foto: Crative commons, kredit: Schwoaze
2015 lagstiftade Tyskland om nya vägtullar för personbilar för att bekosta väginfrastruktur. Både tyskregistrerade fordon och bilar från andra länder måste betala. Systemet är konstruerat så att tyskar får tillbaka avgiften via skatteavdrag vilket i praktiken innebär att det bara är utländska fordon som betalar vägtullen. Foto: Crative commons, kredit: Schwoaze
Publicerad av
Markku Björkman - 18 jun 2019

De vägtullar som Tyskland antog 2015 är olagliga då de i praktiken bara betalas av utländska fordonsägare. Det strider mot EU-reglernas förbud mot diskriminering av andra medlemsländer, slog EU-domstolen fast på tisdagen.

I en dom på tisdagen den 18 juni 2019, fällde EU-domstolen det tyska upplägget med motiveringen att det strider mot den grundläggande EU-regeln om att medborgare från andra medlemsländer inte får diskrimineras.

”Avgiften är diskriminerande, eftersom den i praktiken endast bärs av ägare och förare av fordon som är registrerade i andra medlemsstater”, heter det i ett uttalande från domstolen.

Det var Österrike med stöd av Nederländerna som drogTyskland inför domstolen. 

Annons

Annons

Annons