Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 21 2019
Senaste Nytt...

Minskad försäljning av drivmedel i maj

Drivmedelsförsäljningen minskade med 9 procent i jämförelse med maj månad 2018. Arkivbild
Drivmedelsförsäljningen minskade med 9 procent i jämförelse med maj månad 2018. Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 18 jun 2019

Försäljningen av bensin, diesel, E85 och eldningsolja sjönk under maj månad, i jämförelse med samma period förra året. Allt enligt preliminär statistik från SPBI. Försäljningen av bensin sjönk i maj och uppgick till ca 243 800 kubikmeter, vilket är en minskning med cirka 25 500 kubikmeter eller cirka 9 procent i jämförelse med maj månad 2018. Den ackumulerade försäljningen till och med maj uppgick till cirka 1 109 700 kubikmeter en minskning med cirka 36 600 kubikmeter eller cirka 3 procent. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med cirka 5 procent inblandning. Även förnybar syntetisk bensin förekommer som inblandning på marknaden. 

Försäljningen av diesel minskade under maj månad och uppgick till cirka 487 600 kubikmeter. Vilket är en minskning med cirka 37 700 kubikmeter eller cirka 7 procent%. Den ackumulerade försäljningen uppgick till cirka 2 474 100 kubikmeter vilket är en lätt minskning med cirka 16 900 eller cirka 1 procent jämfört med samma period föregående år. På drivmedelsstation är inblandningen ca 25 – 50 procent av HVO och max 7 procent FAME. HVO 100 och ren FAME säljs i separat pump och ingår inte i de här siffrorna.

Under maj 2019 uppgick E85 försäljningen till ca 5 600 kubikmeter vilket är en minskning med cirka 24 procent eller ca 1 700 kubikmeter, jämfört med samma månad föregående år. Den ackumulerade försäljningen uppgick till cirka 18 100 kubikmeter, en minskning med cirka 15 procent.

Johan G Andersson VD SPBI ” Faktorer som påverkar konsumtionen av drivmedel nedåt är bland annat att fordonen på marknaden blir mer energieffektiva, det kommer ut mer laddbara och rena elbilar på marknaden, och att tillväxten i den svenska ekonomin har börjat mattas av.”

Den ackumulerade försäljningen av eldningsolja uppgick till ca 179 400 kubikmeter vilket är en minskning med cirka 37 200 kubikmeter eller cirka 17 procent, jämfört med samma period föregående år. Maj 2019 hade en leveransdag mer än maj 2018. Allt enligt preliminära siffror, sammanställt av SCB på uppdrag av SPBI, jämfört med samma period föregående år.

Annons

Annons

Annons